ПОЛІТИКА

Публічна заява ВГО «СД Платформа» щодо спроби спрощення регулювання трудових відносин під час воєнного стану

Ми з великим занепокоєнням спостерігаємо за перебігом подій навколо проєкту Закону №5371 від 13.04.2022 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» (н.д. Г. Третьякова та інші).
Метою проєкту визначено «спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність». Для цього пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, законів України «Про охорону праці», «Про відпустки» та «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» запровадивши договірний режим регулювання трудових відносин, який застосовуватиметься до трудових відносин, що виникають між працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва з кількістю працівників до 250 осіб, а також між роботодавцем і працівником, розмір заробітної плати якого становить на місяць понад вісім мінімальних заробітних плат.
Вимушені констатувати, що зазначений законопроєкт грубо порушує міжнародні та європейські норми і стандарти у сфері праці та може значно зашкодити не тільки репутації та європейським прагненням України, але й призвести до колапсу на ринку праці всередині нашої країни.
Зокрема, звертаємо увагу народних депутатів - ініціаторів проєкту, що Україна в осяжній перспективі отримає статус кандидата до членів Європейського Союзу. Отже, неухильне дотримання законодавством України acquis ЄС та Угоди про асоціацію є одним із визначальних факторів майбутньої європейської інтеграції нашої держави до прогресивної західної спільноти.
Так, положеннями Угоди про асоціацію з ЄС чітко визначено, що Сторони забезпечують і реалізовують у своїх законах та практиках основні міжнародно визнані трудові стандарти, підтверджують своє зобов'язання щодо ефективного виконання основоположних та пріоритетних конвенцій МОП, які вони ратифікували, та Декларації МОП стосовно основних принципів та прав у світі праці 1998 року, а також розглядають питання про ратифікацію та імплементацію інших конвенцій МОП, які класифікуються МОП як такі, що відповідають сучасним вимогам.

Крім того, в Угоді зазначено, що жодна Сторона не повинна послаблювати або знижувати рівень охорони праці, передбачений в її законодавстві, з метою покращення торгівлі або інвестицій шляхом відмови чи часткового відступу або пропонування такої відмови чи часткового відступу від своїх законів, підзаконних актів або стандартів у такий спосіб, що впливає на торгівлю або інвестиції між Сторонами.

Отже, реформування трудового законодавства не може звужувати чи зменшувати зміст взятих на себе Україною зобов'язань та повинне враховувати, що окремі міжнародні зобов'язання випливають із факту членства у МОП та ратифікації її конвенцій.

Враховуючи наведене, пропоновані проєктом Закону №5371 зміни, зокрема, щодо розподілу однакових за своїм правовим статусом працівників на різні категорії з різним набором трудових прав має ознаки порушення принципу рівності та недискримінації.

А положення законопроєкту про надання роботодавцю необмеженого права звільняти працівників за його бажанням грубо суперечить основним стандартам МОП щодо регулювання порядку припинення трудових відносин (Конвенція №158).

Аналогічні зазіхання на порушення міжнародних стандартів у сфері праці містять пропозиції ініціаторів законопроєкту щодо можливості перенесення щорічної відпустки за ініціативи роботодавця, а також зміни порядку виплати заробітної плати.

З урахуванням наведеного, проєкт Закону №5371 значно послаблює рівень охорони праці та звужує обсяг трудових прав та соціальних гарантій працівників у порівнянні з чинним законодавством, що суперечить зобов'язанням України відповідно до Угоди про асоціацію, та не відповідає праву Європейського Союзу.
Окремо хочемо наголосити, що подібні законодавчі ініціативи під час воєнного стану та боротьби всієї України зі збройною агресією та окупацією частини територій України російською федерацією є деструктивними та небезпечними з огляду на можливі наслідки у соціально-трудовій сфері, збільшення нестійкості ринку праці та посиленням руйнівних наслідків війни для економіки нашої держави.
З огляду на зазначене, закликаємо народних депутатів утриматися від розгляду даного законопроєкту як такого, що може суттєво нашкодити та погіршити ситуацію не тільки у сфері захисту права на працю, але й процесу європейської інтеграції України.
30.06.2022
Did you like this article?

© СД Платформа 2012 – 2022

Сайт розроблено силами активістів