ЗАЯВА

Заява СД Платформи щодо реформування трудового законодавства України та окремих законодавчих ініціатив у сфері праці.

СД Платформа з пересторогою сприймає останні новини щодо можливої кардинальної зміни законодавства України про працю в бік лібералізації та дерегуляції трудових відносин, зменшення правових можливостей профспілок та збільшення потенційних ризиків для порушення прав працівників.

Внесені на розгляд до Верховної Ради України законопроєкти №2584 (Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення), №2681 (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок), №2708 (Про працю) є передчасними та такими, що не пройшли громадське обговорення, що тягне за собою порушення Регламенту Кабінету Міністрів України, Генеральної угоди між всеукраїнськими об'єднаннями організацій̆ роботодавців, всеукраїнськими об'єднаннями професійних спілок та Кабінетом Міністрів України про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019—2021 роки, а також свідчить про грубе ігнорування законодавства України про соціальний діалог та міжнародних зобов'язань України в рамках виконання зокрема Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

СД Платформа наголошує, що розроблення будь-яких нормативно-правових актів з соціально-економічних питань та подальше їх ухвалення уповноваженими органами державної влади є можливим лише за участі широкого кола громадськості із залученням фахових кіл та експертного середовища. Роботі над вдосконаленням соціально-економічного законодавства України має передувати аналіз дотримання норм міжнародної та внутрішньої правової бази, виявлення недоліків, недосконалості чи невідповідності окремих норм українського законодавства і лише після цього напрацювання спільних рішень для їх усунення.

Системність роботи у питанні регуляції відносин у сфері праці засвідчуватиме щирість намірів у поліпшенні законодавчого поля задля досягнення оголошених владою цілей та стане запобіжником для безвідповідальних рішень, які можуть призвести до колапсу та невідворотних наслідків.

У зв'язку з наведеним, СД Платформа вельми стурбована відсутністю публічних дискусій та недієвістю процесу визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень між сторонами соціального діалогу, що стає підставою для поляризації сторін та може призвести до радикалізації настроїв у суспільстві.

Неврегульованість, суперечливість, необов'язковість та вибіркове виконання положень про соціальний діалог є також сигналом для світової спільноти про неповне виконання Україною основних міжнародних зобов'язань та інституційну слабкість окремих демократичних процесів в нашій державі.

СД Платформа вважає, що реформування трудового законодавства може відбуватися лише за виконання принципу рівних прав та можливостей, пріоритетності питання захисту прав людини та з обов'язковим урахуванням інтересів працюючих людей.

За таких умов ми зможемо отримати справедливе для працівника та зручне для виконання роботодавцями трудове законодавство, яке буде не тільки гарантом від незаконних звільнень, але й дієвим механізмом у врегулюванні інтересів сторін.
14.01.2020
Did you like this article?