#справедливе_відновлення_важливе

#Ветеранська_підтримка_важлива

В умовах сучасних викликів, з якими Україна зіткнулася в останні роки, ветеранська політика набуває особливої актуальності. Ця політика стає фундаментом для справедливого відновлення країни, виходячи з принципу відповідальності перед тими, хто став на захист держави в найскладніші часи. Вона має включати як демонстрацію повагу та вдячності, так і розробку актуальних механізмів їх соціального захисту та інтеграції в цивільне життя.
Денис Султангалієв
експерт з питань ветеранської політики
Перш за все, важливо зазначити, що ветеранська політика в Україні має базуватися на розумінні глибокої відповідальності держави перед кожним, хто віддав свій час, сили, здоров'я за справу української державності. Ця відповідальність передбачає створення умов, за яких кожен ветеран отримає не лише суспільну вдячність, але й підтримку в період повернення до цивільного життя, зможе повернутися до професійної діяльності або здобути нову кваліфікацію.

Для реалізації цих завдань необхідно забезпечити тісну взаємодію між ветеранською політикою та іншими сферами державного управління, зокрема оборонною та соціальною політикою. Адже з одного боку, ветеранська політика впливає на престижність військової служби, що є однією з основ обороноздатності держави. З іншого боку, важливо забезпечити компенсацію часу та здоров'я, що служба могла забрати.
КОМПЛЕКСНА ТА НАСКРІЗНА ВЕТЕРАНСЬКА ПОЛІТИКА

Так, група українських про-ветеранських та ветеранських організацій (VeteranHub, Простір Можливостей, Принцип, Юридична Сотня, Veteranka) розробила концепцію ветеранської політики, що має на меті використовувати наскрізний підхід замість дублювання наявних інституцій для ветеранів. Ця концепція може бути каркасом для подальшого діалогу щодо ветеранської політики в Україні та планування інструментів підтримки ветеранів.

Першочергове завдання у формуванні ветеранської політики полягає у встановленні чітких та прозорих критеріїв для визначення статусу ветерана. Автори концепції пропонують спиратись на критерій участі у бойових діях. Важливо, щоб ветеранська політика стратегічну перспективу, тобто, працювала учасників бойових дій, що відбувались до початку повномасштабного вторгнення, так і для учасників потенційних військових конфліктів, у яких Україна може взяти участь в майбутньому. Це дозволить створити стійку стратегію, що відповідатиме потребам усіх ветеранів, незалежно від періода їхньої служби.

Особливу увагу в цьому контексті потрібно приділити вразливим реципієнтам ветеранської політики, таким як особи з інвалідністю внаслідок війни, ветерани-ВПО та ті, що потрапили у складні життєві обставини тощо. Окрім самих ветеранів, реципієнтами можуть бути і сім'ї ветеранів, особливо за умові підвищеної вразливості, наприклад родини ветеранів, котрі втратили мобільність внаслідок поранень чи травм . Їхні потреби мають стати найбільш терміновим пріоритетом ветеранської політики. Важливо, щоб представники цих груп мали доступ до всіх послуг, які надає держава, на рівних з іншими громадянами – це означає, що існуючі медичні, освітні, соціальні та інші програми мають бути адаптованими до їхніх потреб.

Ще однією критично важливою задачею ветеранської політики є забезпечення підтримки саме в період транзиту з військової служби до цивільного життя, адже цей період попри свою тимчасовість є одним з найскладніших для будь-якого ветерана. Це означає не лише фінансову допомогу чи одноразові виплати, але й розробку гнучких та комплексних програм адаптації, які включають професійну перепідготовку, психологічну підтримку, допомогу в пошуку роботи та інші послуги, спрямовані на полегшення цього переходу.
Чому варто розуміти проблематику?

На шляху розробки ефективних ветеранських політик, необхідним початковим кроком є глибоке розуміння потреб ветеранської спільноти, що вимагає детальних досліджень та аналізу. Передусім, це стосується моделювання демографічного портрету ветеранів, що допоможе виявити їхні основні потреби, а також ідентифікувати вразливі групи, які потребують особливої уваги та підтримки. Такий підхід дозволить враховувати широкий спектр викликів, з якими стикаються ветерани, від неочевидних наслідків участі в бойових діях для фізичного та психічного здоров'я до різноманітності викликів при поверненні до цивільної професії.

Аудит наявних програм та послуг для ветеранів є ще однією критично важливою задачею. Це дозволить оцінити, наскільки поточні програми відповідають реальним потребам ветеранів, та виявити найбільш критичні прогалини у допомозі, яку вони отримують. Подібний аналіз стане основою для подальшого вдосконалення ветеранської політики адже дасть розуміння того, які з потреб уже покриті (хоча б частково) існуючими програмами для ветеранів або ж загальнодержавною соціальною політикою.

Особлива увага, знову ж таки, має бути приділена вразливим групам ветеранів. Визначення їхніх специфічних потреб вимагає цілеспрямованих досліджень, які допоможуть розробити цільові програми підтримки. Тож застосування інтерсекційного підходу допоможе краще зрозуміти перетин вразливостей і відповідно адаптувати інструменти ветеранської політики.
ЩО НЕ ВАРТО РОБИТИ У ВЕТЕРАНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ

Під час розробки ветеранської політики в Україні необхідно уникати ризики, які можуть підірвати її ефективність та актуальність потребам ветеранів. Перше застереження стосується спокуси поспішного копіювання іноземних моделей. Кожна країна має свій унікальний досвід військових конфліктів, який обумовлює специфічні потреби її ветеранів. Війна в Україні вирізняється особливостями, які не завжди знаходять відображення в досвіді інших країн. Це стосується, перш за все, масштабу залучення населення до бойових дій, а також особливостей місцевої соціальної інфраструктури. Тому, хоча вивчення та адаптація певних успішних інструментів з іноземного досвіду може бути корисною, важливо проводити це з критичним аналізом їх доречності для українського контексту.

Друге застереження вказує на необхідність уникнути створення системи, яка розбиває ветеранів на внутрішні категорії за критеріями їхніх звитяг, часу, проведеного в умовах бойових дій, чи наявності військових нагород. Такий підхід може призвести до небажаної сегментації ветеранської спільноти та почуття несправедливості серед тих, хто може відчувати себе недооціненим. Важливо пам'ятати, що кожен, хто служив своїй країні в умовах бойових дій, заслуговує на вдячність та підтримку.
Ветеранська політика має бути інклюзивною та спрямованою на забезпечення рівних можливостей для всіх ветеранів, допомагаючи їм відновити здоров'я та повернутися до улюбленої справи або ж знайти нове покликання.
18.03.2024
Did you like this article?

© СД Платформа 2012 – 2024
Сайт розроблено силами активістів