#справедливе_відновлення_важливе

#Прозорість_та_підзвітність_важливі

Україна, знаходячись на передовій захисту таких світових цінностей як демократії, свободи слова та передусім права на вибір свого майбутнього, переживає складні часи, але після кожної перемоги настає не менш простий період - відновлення.

Враховуючи, що status-quo не повернеться, а розвиток України невідворотній - нам потрібен дизайн нової України, де сильні людиноцентричні інститути забезпечують стійкий розвиток, майбутнє формується за рахунок плюралізму думок, а високий рівень культурної та політичної свідомості разом з прозорим та ефективним управління забезпечують сталий розвиток країни.

Олексій Подолєв
змінотворець в публічному секторі, радник Голови НАЗК (2023-2024)
1. Розбудова державної спроможності

Перед Україною стоїть завдання створити стійку та ефективну систему публічного управління, яка є зрозумілою та прозорою для суспільства та міжнародних партнерів. Публічний сектор має працювати з використанням ефективних методів управління, а корупційно уражені системи знищуватись через поступову трансформацію, яка включає зменшення людського фактору через цифровізацію, відкритість інформації та підзвітність діяльності, яка буде зрозуміла всім зацікавленим сторонам, в першу чергу - суспільству.

"Де є ефективність - немає корупції.

Базування діяльності публічного сектору на місії, візії та цінностях забезпечить фундамент для формування стратегічних цілей та ключових результатів, які мають бути загальнодоступними та зручними для сприйняття суспільством. Створення людиноцентричного урядування визначається як перший елемент прозорого відновлення.
2. Прозорість та підзвітність уряду

Доступ до інформації про діяльність державних органів сприятиме формуванню довіри громадян до влади. Цей доступ повинен бути зручним для людей, зокрема представників громадянського суспільства, аналітичних центрів та громадянин.

Вдалим візуальним прикладом інтерфейсу відображення діяльності держави є цифрова екосистема управління процесами відбудови DREAM та Інформаційна система моніторингу Державної антикорупційної програми

ІСМ ДАП. Вони дозволяють зручно працювати з даними, аналізувати та передбачати потенційні ризики. Даний підхід - відкритого відображення даних та прогресу виконання державних заходів - забезпечує механізми громадського контролю, освідомленості суспільства та збільшенню залученості свідомих громадян до участі в житті країни у формуванні майбутнього. Звичайно, сьогодні головна державна програма - це перемога у війні, але на жаль неможливо "поставити на паузу" економічні, соціальні, міжнародні програми, інформування про які наразі ускладнено недостатньою цифровізацією (банальною відсутністю зручних інтерфейсів відображення) для широкої публіки. Не менш важливим є наступність управління проектами, якщо зараз ми бачимо як системні цифрові продукти набирають обертів, треба враховувати, що уряди та люди змінюються, в той час як ключові лідери змін мають забезпечити гідну спадщина, яка має розвиватись надалі з новими командами.
3. Формування прогресивних лідерів змін

Публічна робота має бути привабливою та спрямованою на доброчесних та людей, які прагнуть змін та спроможні ефективно досягати результатів.

Залучення найкращих світових навчальних закладів для розробки tailored-програм, які відповідають українським реаліям та потребам, допоможуть підняти загальний рівень освіти в країні та нададуть можливість пришвидшити процеси євроінтеграції та глобалізації. Україна захищає світові цінності, але для ще більшого впливу необхідно розвивати потенціал української молоді, формуючи майбутніх світових лідерів, які зацікавлені в розвитку України, а не першій можливості емігрувати за кордон.
4. Оптимізація процесів урядування

Наступні запитання мають відігравати ключову роль під час оцінки будь-якої ініціативи:

  1. Нащо це робити?

  2. Яка цінність створюється?

  3. Який буде конкретний результат та хто відповідальний за нього?

Заходи та дії, що планується вчиняти та які не мають конкретних відповідей на вищезазначені питання, лише перенавантажать державну систему, що мінімізує ефективність та результати для громадян.

Дискусія про зменшення кількості державних службовців має полягати не в кількісних показниках залучених людей, які працюють на державу, а в

реінжинірингу самих процесів як держава взаємодіє з суспільством та виконує свої функції. Прозорість функціонування державних органів має полягати в зрозумілій комунікації з суспільством через використання сучасних інструментів цифрових інструментів, підзвітність - полягатиме в зрозумілих кроках та заходах, що вживаються представниками держави.

Один з ризиків забезпечення справедливого відновлення полягає в низькому рівні управлінських навичок уповноважених осіб. З одного боку - це наслідок відсутності достатньої кількості кваліфікованих кадрів, а з іншого - це можливість готувати фахівців вже сьогодні.

Державні службовці - це люди, які працюють для людей та задоволення публічного інтересу. Управлінська спроможність вимірюється не лише показниками ефективності або звітами, а в першу чергу рівнем культури всередині організації. Хаотично керовані та пострадянські підходи до менеджменту призвели до негативного сприйняття публічних службовців суспільством, розбудові складних ієрархічних забюрократизованих систем, де слідування правилам та пригнічення - єдиний спосіб здійснення своїх завдань. Фокус на людині - ключовий, оскільки люди - це носії інституційної памʼяті, яка забезпечує сталість процесів та розвиток. Використання сучасних та визнаних в світі методологій менеджменту в публічному секторі призведе до збереження напрямів роботи уряду та забезпечить чітке усвідомлення принципу "люди для людей".
5. Залучення громадян до процесів прийняття рішень

Активна участь громадян у процесах прийняття рішень є важливою для легітимності та ефективності влади. Ми вже стаємо свідками пілотування е-демократії в додатку "Дія", наприклад голосування за представника Євробачення від України. "Дія" вже впоралась з двома хвилями швидкого зростання залученості громадян (сертифікати вакцинації та початок повномасштабного вторгнення).

Механізми обговорення для залучення громадської думки сприятимуть вирішенню проблем та формуванню спільних рішень, а головне - чіткій ідентифікації проблем в регіонах.
6. Цифровізація

Цифрова трансформація вже грає ключову роль у розбудові державної спроможності та забезпеченні інформування громадян. Проявляючи унікальну здатність до адаптації та інновацій, кожна криза для України - це можливість удосконалити систему. В питаннях технологій Україна не лише

реагує, а й працюючи з ризиками, передбачає майбутні виклики. На сьогодні, однією з проблем є недовіра частини суспільства до безпеки персональних даних.

Зручність та людяність надважлива, тому дані складові мають бути збережені під час посилення функцій е-демократії, волевиявлення має бути доступним для всіх громадян України, незалежно від їхньої локації, а цифрова обізнаність має стати частиною повсякденного життя.
6. Цифровізація

Цифрова трансформація вже грає ключову роль у розбудові державної спроможності та забезпеченні інформування громадян. Проявляючи унікальну здатність до адаптації та інновацій, кожна криза для України - це можливість удосконалити систему. В питаннях технологій Україна не лише

реагує, а й працюючи з ризиками, передбачає майбутні виклики. На сьогодні, однією з проблем є недовіра частини суспільства до безпеки персональних даних.

Зручність та людяність надважлива, тому дані складові мають бути збережені під час посилення функцій е-демократії, волевиявлення має бути доступним для всіх громадян України, незалежно від їхньої локації, а цифрова обізнаність має стати частиною повсякденного життя.
7. Політична та культурна усвідомленість

Культурно-історичні реалії, в яких ми знаходимось, долаючи наслідки імперського та радянського впливу спонукають нас шукати однодумців, розбудовуючи спільноту спроможних та прогресивних людей, які прагнуть змін та здатні трансформувати системи, перетворюючи Україну на справедливу, гідну для життя та розвинену країну.

Створення просвітницьких майданчиків для людей з різними світоглядами та спільними цінностями мають спонукати до розробки нових ідей та побудови партнерств.

Україна, в якій хочеться жити починається з усвідомлення своєї відповідальності перед суспільством та участю в житті країни. Розуміння економічних та політичних процесів - дозволяє нам взаємодіяти та впливати на результати, що по суті складає основу функціонування демократичного сучасного суспільства.
Підготовка до відновлення - це можливість побудувати суспільство з нульовим рівнем толерування корупційних практик, позбавитись олігархічного впливу та розбудовувати стійкі державні інститути, які будуть спроможні забезпечити підтримку загального добробуту та діятимуть в інтересах суспільства. Прозорість та підзвітність державних інститутів - це захист прогресивних ініціатив, які мають створювати плюралістичне поле для формування загальнодержавних ідей, що складатиме основу державної політики.
18.03.2024
Did you like this article?

© СД Платформа 2012 – 2024
Сайт розроблено силами активістів