#справедливе_відновлення_важливе

#Макроекономічна_стійкість_важлива

Макроекономічна стійкість відіграє ключову роль у процесі справедливого відновлення країни після війни, слугуючи фундаментальною основою для подальшого розвитку та відбудови. Україна, стикаючись з безпрецедентними викликами в умовах повномасштабної війни, знаходиться перед потребою забезпечення макроекономічної стійкості, що не лише є економічною необхідністю, але й стратегічним кроком для зміцнення національної безпеки та створення основи для поступового відновлення та процвітання в поствоєнний період.
Богдан Слуцький
експерт Мінфін
Звіт Світового банку вказує на те, що загальна вартість реконструкції та відновлення України протягом наступних десяти років через повномасштабне вторгнення оцінюється в 486 мільярдів доларів США[1], що еквівалентно приблизно трьом річним ВВП країни. У 2022 році офіційна інфляція досягла 26,6%, але завдяки ряду здійснених кроків та сприятливих зовнішніх умов, інфляція знизилася до 5,1% у 2023 році. Валовий внутрішній продукт України впав на 28,8% у 2022 році, але відновився на 5,6% у 2023 році, що, хоч і є позитивним знаком, але недостатнім для компенсації попереднього падіння в умовах продовження війни.[2]

Національна валюта України, гривня, зазнала стрімкої девальвації, втративши понад 35% своєї вартості з 24 лютого 2022 року[3]. Завдяки ефективним заходам та зовнішній фінансовій підтримці, подальша девальвація була стримана, проте через значний дефіцит платіжного балансу через експорт, який помітно поступається імпорту, ризики залишаються. Важливим є пожвавлення експорту товарів з доданою вартістю без втрати позицій на вже завойованих ринках, зокрема у сфері продовольства, та відстоювання національних торгових інтересів у переговорах з країнами ЄС, незважаючи на складнощі, які виникли у другій половині 2023 року та на початку 2024 року.
Відповідаючи на питання, а що ж таке економічна стійкість, варто сказати, що це ситуація, коли економіка країни знаходиться в рівновазі. Серед її ознак:

1) Помірна інфляція
2) Стабільність національної валюти
3) Прогнозоване зростання ВВП
4) Здорова банківська система
5) Низький рівень безробіття
6) Помірний бюджетний дефіцит (обсяг витрат не суттєво перевищує видатки).

Чому окреслені пункти важливі для справедливого відновлення?
Помірний рівень інфляції підтримує економічну стабільність, забезпечуючи передбачуваність цін. Це дозволяє як підприємствам, так і громадянам планувати свої доходи і видатки. В умовах післявоєнного відновлення збереження цінової стабільності є важливим для підтримки економічного зростання та збільшення довіри до національної економіки. Це особливо важливо для людей з обмеженими фінансовими можливостями, адже відомо, що висока інфляція найбільше впливає саме на їх доходи.

Стабільна національна валюта є індикатором макроекономічної впевненості та здоров'я економіки. Вона забезпечує надійне середовище для зовнішньої торгівлі та інвестицій, знижуючи ризики валютних коливань. В період відновлення це критично важливо для стимулювання експорту та приваблення іноземного капіталу. Стабільність валюти також сприяє підтримці купівельної спроможності громадян, що є основою для відновлення споживчого попиту та загальної економічної активності.

Відновлення та зростання ВВП
свідчить про загальне здоров'я економіки та її здатність відновлюватись після кризи. Зростання ВВП стимулює створення робочих місць, збільшує доходи населення та покращує якість життя. Це особливо важливо після війни, коли потрібно швидко відновлювати економічну інфраструктуру та забезпечувати зайнятість. Зростання ВВП також збільшує податкові надходження до бюджету, даючи уряду більше ресурсів для інвестицій у соціальну сферу та відновлювальні проекти.

Стабільна банківська система забезпечує доступ до фінансових послуг, необхідних як для підприємств, так і для окремих громадян. Вона сприяє кредитуванню, що життєво необхідно для відновлення бізнесу та стимулювання приватних інвестицій. Сильна фінансова система також зміцнює довіру до економіки, залучаючи іноземні інвестиції, що є важливим для швидкого економічного відновлення.

Низький рівень безробіття свідчить про високу зайнятість населення, що є важливим для забезпечення стабільного доходу громадян та підтримки споживчого попиту. Відновлення зайнятості є ключовим для покращення стандартів життя.

Утримання бюджетного дефіциту на помірному рівні забезпечує фінансову стабільність та здатність уряду фінансувати відновлювальні проекти без створення надмірного державного боргу. Це дозволяє уникнути майбутніх фінансових криз та сприяє стійкому економічному зростанню. Контрольований бюджетний дефіцит також підтримує довіру до фінансової політики країни, що є важливим для підтримки стабільного економічного росту (в умовах продовження повномасштабної війни цього пункту неможливо дотриматися, оскільки усі внутрішні доходи держбюджету витрачаються на фінансування оборони, а зовнішні гранти та запозичення – на усі інші видатки: соціальний сектор тощо)
У таких умовах держава зможе ефективно планувати своє майбутнє, стимулювати інвестиції та створювати умови для зростання добробуту своїх громадян.

Для досягнення окресленої макроекономічної стійкості Україні необхідно зосередитися на декількох ключових напрямках
Для досягнення макроекономічної стійкості наша держава повинна зосередитися на виконанні конкретних кроків, що охоплюють фіскальну політику, монетарну прогнозованість, структурні реформи та інтеграційні процеси.

1) Необхідно забезпечити прозорість та ефективність державних витрат, прогнозовану податкову політику для збільшення доходів без стримування економічної активності. Важливо також продовжувати дотримуватися та виконувати Стратегію управління державним боргом.

2) Потрібно продовжувати підтримувати достатній рівень міжнародних резервів, щоб формувати довіру до національної валюти, а також продовжувати співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями для забезпечення зовнішнього фінансування.

3) Повернення за умови позитивних факторів до політики гнучкого обмінного курсу та інфляційного таргетування, що допоможе сформувати ринкове середовище.

4) Важливо зосередитись на реформах, спрямованих на підвищення продуктивності, зокрема в секторах, що мають стратегічне значення, як-от енергетика, агробізнес, ІТ та виробництво. Це передбачає модернізацію інфраструктури, підтримку інновацій та створення сприятливого інвестиційного клімату.

5) Забезпечення стабільності та прозорості фінансового сектору через покращення регуляції та нагляду, а також захист прав кредиторів та інвесторів є ключовим для відновлення довіри до банківської системи.

6) Прискорення інтеграційних процесів з Європейським Союзом, зокрема через усунення торговельних бар'єрів, гармонізацію законодавства та покращення доступу на ринків послуг та капіталів, зміцнить економічну стабільність та відкриє нові можливості для українських підприємців.

7) Створення ефективної та прозорої державної служби, покращення якості публічних послуг та зміцнення антикорупційних інститутів є критично важливим для залучення інвестицій та підвищення ефективності економіки.

8) Необхідно визначити та підтримати ключові експортно-орієнтовані сектори, які можуть забезпечити швидке зростання валютних надходжень та покращення торговельного балансу.

9) Інвестиції в освіту та професійний розвиток, особливо у сферах, що мають стратегічне значення для економічного зростання, допоможуть Україні підготувати висококваліфіковані кадри, здатні працювати в умовах відновленої економіки.

10) Модернізація транспортної інфраструктури та логістичних систем не тільки покращить внутрішню мобільність, але й сприятиме збільшенню обсягів зовнішньої торгівлі.

11) Зменшення енергозалежності та підвищення енергоефективності економіки допоможе знизити витрати на енергоносії та покращити екологічну ситуацію в країні.
Закладення міцної економічної основи є ключовим для того, щоб Україна змогла успішно відновитися після війни і забезпечити краще майбутнє для своїх громадян. Це означає, що країна має працювати не тільки над вирішенням своїх внутрішніх завдань, але й активно співпрацювати з іншими країнами та міжнародними організаціями. Подолання викликів і використання можливостей для розвитку дадуть нам шанс не лише відбудувати зруйноване, а й відкрити для себе нові горизонти як сильної, незалежної та новаторської країни.

Підтримка стабільності в країні, проведення необхідних реформ, підвищення прозорості управління та залучення інвестицій є важливими кроками на цьому шляху. Особлива увага повинна бути приділена важливим галузям економіки, модернізації інфраструктури та забезпеченню доступу до освіти та роботи для всіх. Це допоможе підвищити добробут усіх громадян і зробити Україну більш конкурентоспроможною на міжнародній арені.

Україні важливо також зміцнювати зв'язки з Європейським Союзом і іншими партнерами, щоб покращити свої економічні позиції та відкрити нові можливості для своїх підприємців і робітників. Шлях до успіху лежить через співпрацю, інновації та невпинне прагнення до розвитку.
Отже, побудова сильної і стабільної економіки – це не тільки про відновлення після війни, а й про створення міцної основи для майбутнього, де кожен громадянин може відчути себе частиною процвітаючої, справедливої та безпечної країни.
18.03.2024
Did you like this article?

© СД Платформа 2012 – 2024
Сайт розроблено силами активістів