#справедливе_відновлення_важливе

#Демократизація_важлива

Логіка справедливого відновлення має включати в себе не лише буквальне розуміння слова «відновлення», але й комплекс заходів не-економічного не-технічного характеру. Саме тому ми говоримо про «справедливе відновлення», у широкому розумінні цього слова, адже виклик, який переживає Україна у формі війни з РФ – це виклик екзистенційного, державницького характеру. Ситуація на фронті, гуманітарна допомога, макроекономічна підтримка з ЄС і НАТО, поставки зброї, так звана «де-русифікація» в культурі та політиці національної пам'яті, побудова демократичних інститутів – все це та багато іншого лиш аспекти великої кризи, в якій ми опинилася. Підхід до неї також має бути комплексним.
Ілія Куса
аналітик «Українського інституту майбутнього», експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу
Справедливе відновлення буде однією з ключових задач України у найближчі роки.
Від успіху відновлення залежатиме:

(1) «перемога» у війні у широкому розумінні цього слова, не лише на полі бою;
(2) реорганізація державного апарату та політичних органів влади;
(3) швидкість та якість економічної стабілізації;
(4) формування нового суспільного договору між владою і населенням;
(5) збереження правової держави в Україні
(6) уникнення «отруєння війною» в культурному та ціннісному контекстах.

Демократизація та справедливе відновлення тісно пов'язані між собою.

Адже війна неминуче приносить демократію в жертву заради безпеки та оборони проти спільного ворога. Люди поступаються частиною свободи та навіть своїх прав заради зміцнення своїх оборонних та безпекових можливостей, мобілізації зусиль для надання рішучої відсічі ворогу. Позитивним наслідком цього зазвичай є отримання державою величезних ресурсів на ведення війни та успішна протидія зовнішньому агресору. Але так само неминучими є й негативні наслідки цього процесу, адже війна призводить до ерозії верховенства права, розмивання правового поля, послаблення зв'язку між владою та суспільством, різкого спрощення мислення та посилення державного контролю над багатьма сферами життя. Простіше кажучи, держава закручує гайки для спрощення управління країною в час війни, що несе як можливості, так і ризики.

Якщо цей процес виходить з-під контролю, він може завершитися глибокою кризою у відносинах держави та суспільства, ще більше роз'єднати людей та посіяти зерна нових конфліктів у майбутньому, замикаючи країну на нову спіраль насильства та хронічних проблем.

Саме тому справедливе відновлення має включати аспект демократизації країни та суспільства як основи по-справжньому якісного повоєнного відновлення. На практиці це включає питання інститутів, виборчих механізмів, партійного будівництва та балансу політичної системи.
Справедливе відновлення політичного балансу

Важливо, щоб політична система в Україні була збалансованою, плюралістичною та цілісною після війни.

Вже сьогодні очевидно, що нинішня структура влади та склад парламенту будуть змінюватися. На це буде запит суспільства та міжнародних партнерів, які справедливо бачать в цьому можливість перезапустити систему, оновити її та повернути на шлях правової демократії, яка є єдиною моделлю, що здатна задовольнити потребу людей у справедливості влади, політичних можливостей, незалежності суддів, прозорості процедур та ухвалення рішень. Стримування та противаги будуть основою справедливого відновлення та демократизації України, адже дають можливість уникнути типових повоєнних ризиків, пов'язаних з узурпацією влади, створенням нової когорти олігархів, подальшої де-інституціоналізації парламенту, уряду та суддівських структур, свавіллям силових органів, консервацією простої структури промисловості та поширенням корупції.

Справедливе відновлення інститутів

Важливо, щоб відновлена Україна повернулася на шлях розбудови сильних інститутів.

Вони є запорукою успіху будь-якої країни, незалежно від часів війни чи миру. Інститути дозволяють сформувати сильний бюрократичний апарат з відчуттям відповідальності та державницьким підходом до своїх базових функцій. Іншими словами, без інституцій країною важко керувати, наприклад впроваджувати в життя реформи.

Інституційна слабкість – хронічна проблема України, яка коріннями сягає невдалих пост-комуністичних трансформацій 1990-х років, які призвели не до створення сильної демократії західного зразка, а до формування олігархічної моделі правління, у якій були слабкі державні органи з обмеженим впливом, а реальна влада була сконцентрована в «глибинній державі», в руках фінансово-промислових груп, які заміняли державницькі інтереси своїми особистими, підкуповуючи політиків, тим самим поширюючи культуру корупції серед державних чиновників. Війна, як це не дивно, посилила одні інституції, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом, але при цьому послабила решту. Цьогорічні опитування фіксують рекордну недовіру більшості українців до усіх основних державних структур, починаючи від Верховної Ради і завершуючи судами. Лише ЗСУ зберігають надвисокий рівень довіри.

Справедливе відновлення передбачає повернення до дискусій про побудову стабільних, ефективних та суб'єктних інституцій, здатних на генерацію, осмислення та імплементацію рішень, необхідних для задоволення державних інтересів. Це напряму стосується справедливості як запиту суспільства, адже без відновлення інституцій не буде відновлена довіра населення до держави, а отже не буде змоги розвивати країну без нових конфліктів та криз.


Справедливе відновлення партійного будівництва

Важливо, щоб партійне будівництво в Україні віродилося та стало драйвером якісних політичних змін у владі.


По-перше, це відповідає запиту суспільства на «нові обличчя», який помітний навіть зараз у часи війни. По-друге, плюралізм партій створює здорове конкуретне середовище, даючи можливість усім амбітним група людей зайти у владу та працювати на благо країни. По-третє, партійне будівництво виховує у людей відчуття відповідальності, роботи в командах та змушує генерувати ідеї, а отже підвищувати рівень дискусій в суспільстві, які підганяються конкуренцією цих ідей. По-четверте, партії завжди були і будуть соціальними ліфтами для тих людей, які мають амбіції та ідеї для реформування держави.

У логіці справедливого відновлення важливо не просто «відновити» те, що було, тобто повернутися до старого способу будівництва партій, які були просто придатками олігархів та інструментами їхнього впливу на політику країни, але й почути запит на справедливість від населення, який полягає у покращенні системи партійного будівництва, у переході до сильної партійної політики, в якій партії виступають генератором конкретних ідей та провідниками інтересів конкретних груп населення, і конкурують між собою у здоровий, демократичний спосіб, провокуючи глибинні дискусії у суспільстві, але при цьому забезпечуючи баланс інтересів між різними соціальними групами.


Справедливе відновлення виборчого процесу

Нарешті, важливо, щоб виборчий процес став втіленням справедливого відновлення.

Без прозорих правил виборів влади не буде нічого з вищеописаного, тим більше «справедливого». Вибори відрізняють демократичні держави від авторитарних. А справжні, конкурентні вибори відрізняють так звані «гібридні демократії» від більш потужних справжніх демократій, для яких вибори – не просто інструмент постійної легітимізації власного правління кожні 4 роки, а спосіб оновлювати політичне керівництво, посилати сигнали від суспільтва політикам, зберігати громадянський контроль над тими, кого ми обираємо.
Тому, як би це банально не звучало, але вибори є основою демократичного процесу, і будуть частиною широкого запиту на справедливість, який стане частиною повоєнного відновлення України.
18.03.2024
Did you like this article?

© СД Платформа 2012 – 2024
Сайт розроблено силами активістів