Резолюція VI Форуму СД Платформи: Україна може бути іншою

Резолюція VI Форуму СД Платформи: Україна може бути іншою

ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦІЯ

VI форуму СД Платформи

«Україна може бути іншою»

 

      Учасники форуму – активісти СД Платформи, громадські лідери, представники аналітичних центрів, партнерських організацій та профспілкового руху, після презентації НАВІГАЦІЇ «Україна може бути іншою» виступів і коментарів трьох панельних дискусій  «Політика може бути іншою», «Економіка може бути іншою», «Соціалка може бути іншою» зазначають:

 • Прогресивні підходи у політичній, економічній та соціальній сферах пропонують альтернативне вирішення проблем у житті українців;
 • Інституційна слабкість органів державної влади не дає можливості сповна розкрити потенціал країни та реалізувати необхідні реформи;
 • Кінцевими бенефіціарами результатів економічної політики має бути все населення України, а не лише обрані олігархічні кола;
 • Вплив олігархів та великого бізнесу на державні процеси консервує існуючу політичну систему, що не дає можливості прогресивним силам бути залученими до процесу прийняття рішень;
 • Популізм був і залишається основним інструментом перебування при владі деструктивних політичних гравців;
 • Соціальна і правова спрямованість економіки України стає більш декларативною, при цьому, на практиці відбувається згортання соціальної моделі держави;
 • Правові відносини людини з державою часто викликають острах. Це спричинено відсутністю ефективного правосуддя, захисту базових принципів, в т.ч. права власності та захисту трудових і соціальних прав;
 • Передумовою збереження людського потенціалу країни є соціальний захист вразливих категорій населення перш за все молоді, безробітних, непрацездатних, пенсіонерів та інших, хто потребує забезпечення;
 • Існуюча система освіти не відповідає потребам сучасного ринку праці в Україні та, особливо, за кордоном;
 • Недалекоглядна зовнішня політика призвела до ситуації, коли Україна розглядається радше як об’єкт, а не суб’єкт міжнародних відносин;
 • Корупція у країні є наскрізною та починається з верхівки влади, що унеможливлює ефективну боротьбу з цим руйнівним явищем;
 • Державна молодіжна політика виходить з вузьких політичних інтересів правлячих кіл та не сповна враховує інтересів молоді.

Виходячи з позиції активістів СД Платформи та учасників ФОРУМУ як прогресивних людей, що ставлять за мету утвердження в Україні нової якості громадського та політичного життя, ми вважаємо за необхідне:

1.    Сприяти реалізації на практиці напрацювань ФОРУМУ та доносити їх до ключових гравців, що приймають політичні рішення в країні.

2.    Проводити роботу з поширення основних ідей «ФОРУМУ прогресивних людей» шляхом виступів у ЗМІ, конференціях, дискусіях, участі у круглих столах тощо.

3.    Координаційній раді СД Платформи врахувати в своїй діяльності та при підготовці аналітичних матеріалів доповіді, виступи та коментарі, що були висловлені на ФОРУМІ.

4.    Продовжувати співпрацю всього громадського та експертного середовища щодо розбудови інших/кращих політичних, економічних та соціальних реалій в Україні. 

Київ, 24 лютого 2018 року