Резолюція V Форуму Соціал-Демократичної Платформи

РЕЗОЛЮЦІЯ

V ФОРУМУ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ
«Створюємо можливості. Будуємо майбутнє»

 

Учасники Форуму: активісти Соціал-демократичної Платформи, представники партнерських громадських та профспілкових організацій, засобів масової інформації,

- заслухавши та обговоривши всі виступи та коментарі двох панельних дискусій: «Поляризація суспільства. Хто зверху?», «Соціальний шпагат. Як вберегтись від наслідків?»;

- зважаючи на необхідність напрацювання нових підходів у визначені та вирішенні ключових проблем, які існують в українському суспільстві.

зазначають про наступне: 

з часу попереднього Форуму СД Платформи, що відбувся 15 грудня 2015 року, мали місце кількісні та якісні зміни у розбудові організації, а також посилення її впливу на соціальні та політичні процеси в Україні. На особливу увагу заслуговує:

  • позиціонування СД Платформи, як громадської організації, що відповідає гаслу «Будуємо майбутнє. Створюємо можливості»;
  • проведення аналітичної та дослідницької роботи, тренінгів, соціальних ініціатив, СД Кампусів, семінарів, круглих столів;
  • налагодження співпраці у проведенні активностей з урядовими органами та органами місцевого самоврядування, профспілками, громадськими організаціями, які близькі за своїми принципами до позиціонування СД Платформи.
  • Зазначена робота була успішною завдяки значному зростанню кількості активістів, створенню та розбудові місцевих осередків та активній роботі координаторів, в першу чергу в Харківській, Рівненській, Миколаївській,  Хмельницькій та Волинській областях.


У своїй роботі активісти та координатори СД Платформи керувалися  досвідом соціал-демократичних, соціалістичних, робітничих партій та рухів Європейських країн, з якими налагоджені сталі партнерські відносини.

Активна діяльність та становлення СД Платформи відбувається в період слабкості владних інститутів та пануванні олігархічної системи управління державою, що унеможливлює проведення глибинних політичних та соціально-економічних реформ.

Це, в свою чергу, негативно впливає на формування та розвиток  політичних партій з ідеологічними та ціннісними орієнтирами. Суспільна довіра до владних інститутів знаходиться на критично низькому рівні.

Засилля популізму та серйозна суспільна дезорієнтація слугують основною причиною для поглиблення кризових ситуацій у майбутньому.

Формування громадської думки відбувається за рахунок коригування інформаційних потоків та інформаційного впливу, із залученням до цього процесу так званих «лідерів громадської думки», до яких належать відомі журналісти, політологи, соціологи та інші багатопрофільні експерти.

Відсутність доступу до якісної медицини та освіти, соціальної безпеки, що є базовим для розвинених демократичних країн, загрожує процесам відтворення та є основною причиною відтоку людського капіталу.

Існує значна різниця у можливостях між міською та сільською молоддю. Здебільшого молоді люди у сільській місцевості не знаходять свого потенційного місця роботи, або ж, їх не влаштовує запропонований рівень доходів чи соціальна інфраструктура на селі.

Виходячи із вищезазначеного, Форум Соціал-демократичної Платформи, вважає за необхідне:

  • формувати суспільний запит на ціннісні та ідеологічні орієнтири нових політичних партій та рухів, на противагу вже існуючим, де основну роль відіграють гроші олігархів;
  • значно посилити свою аналітичну, просвітницьку та комунікаційну роботу з населенням, особливо серед української молоді, використовуючи досвід європейських соціал-демократів;
  • використовувати інноваційні форми залучення нових активістів до діяльності СД Платформи та посилити обмін досвідом між регіональними осередками СД платформи;
  • активізувати роботу активістів СД Платформи в групах за інтересами, та розробка на цій основі позиційних документів щодо найбільш актуальних питань.


Для досягнення зазначених завдань СД Платформа відкрита до діалогу та співпраці зі всіма громадськими та політичними силами, які готові відстоювати ці принципи та впливати на прийняття необхідних рішень.

СД Платформа та її активісти вірять, що лише спільними зусиллями можна перемагати труднощі та створювати можливості для побудови кращого майбутнього!


Київ, 18 лютого 2017 року